سری خاتم تورنج

تورنج سایز بزرگ

کد محصول 225
وزن خالص 20، 25، 50 و 100 گرم
نوع زعفران نگین، پوشال، دسته و سرگل ممتاز
تعداد در جعبه 1 عدد

تورنج سایز کوچک

کد محصول 226 و 227
وزن خالص 3، 5، 8، 10 و 15 گرم
نوع زعفران نگین، پوشال، دسته و سرگل ممتاز
تعداد در جعبه 1 عدد