غذاهای زعفرانی

اگر بخواهیم غذاها و شیرینی ها و نوشیدنی هایی که زعفران در آن استفاده می شود را فهرست کنیم، فضای فشرده ی حاضر مجال نمی دهد. با این حال می توان ردیف کوتاهی از غذاها و شیرینی ها و نوشیدنی ها را آورد. مشتی نمونه ی خروارها:

1- استفاده از زعفران به عنوان ادویه در کباب پرندگان
2- استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده د رخورش های گوشتی
3- استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده در دم کرده ی برنج
4- استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده و تزیین کننده در شیرینی ها
5- استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده در شربت ها و نوشابه ها
6- استفاده از گلبرگ زعفران به عنوان رنگ دهنده ی طبیعی به غذا
7- استفاده از گلبرگ برای تهیه ی مربا(مربای زعفران)
8- استفاده از زعفران به عنوان مهم ترین چاشنی همه ی مربا ها

تصور کنید که برای هر یک از موارد فوق می توان ده ها نمونه نام برد. برای مثال مردم ناحیه جنوبی کشور عزیز ایران، ماهی را تنها با نمک و سرکه آماده ی خوردن می کنند اما زمانی که بخواهند از مهمانی عزیز و ارجمند پذیرایی کنند، اندکی زعفران هم به آن اضافه می کنند و همین چند کلاله زعفران، ناگهان رنگ و طعم و بوی غذا را جلوه ی دیگر می بخشد.

مسقطی شیراز، حلوای یزدی، سوهان قمی، نان کرمانشاهی، رنگینک خوزستانی، کلوچه ی خرمایی لرستانی، قطاب کرمانی و شیرینی های بسیار دیگری از خوش طعم ترین شیرینی هایی هستند که در شهرهای مختلف ایران تولید شده و زعفران در تهیه ی آنها نقش مؤثر دارد. اغلب این شیرینی ها به شهرتی فراتر از مرزهای ایران دست یافته اند.

گذشته از غذاهای ایرانی، در برخی کشورهای جهان زعفران به عنوان یک چاشنی مهم شناخته شده و کاربرد دارد. برای مثال غذای مردم شمال ایتالیا و نیز جنوب سوییس که نام دارد و غذای مشهور اسپانیایی با عنوان که یکی از غذاهای مورد علاقه ی << فدریکو گارلیا لورکا>> شاعر فقید و مشهور اسپانیایی بوده است.