زعفران بسته بندی نشده

کد محصول 240
وزن خالص 500 گرم
نوع زعفران نگین، پوشال، دسته و سرگل ممتاز
تعداد در جعبه 1 عدد 500 گرم یا 20 تا 25 گرمی

قابل ارائه در انواع زعفران

زعفران نگین

زعفران سرگل

زعفران پوشال

زعفران دسته

زعفران سفید

زعفران پرچم

زعفران پودر

زعفران پودر

زعفران پودر