سری گل زعفران و پاییز

کد محصول 245
وزن خالص  8گرم و10گرم و 2 گرم وگرم 3وگرم 4و. و5گرم و 1گرم و 5/0 گرم
نوع زعفران سرگل ممتاز درجه یک وسوپر نگین و نگین
تعداد در جعبه  12 عدد